Cenník

Pred využitím služieb našej právnickej kancelárie nás kontaktujte. Radi Vás privítame na bezplatnej prvotnej konzultácii, na ktorej si dohodneme ďalší postup alebo rovno vyriešime Váš problém.

Naším cieľom nie je profitovať z každej konzultácie, ale klientovi okamžite pomôcť. Vieme, že pokiaľ bude klient spokojný so službami svojho advokáta, je tu možnosť, že sa na neho znova obráti.

V prípade komplikovanejších záležitostí sa snažíme o čo najnižšie a prijateľné poplatky. Niekedy sa však problém pri bezplatnej 30-minútovej konzultácii nevyrieši.

Ak ste si o svojom probléme čítali na internete a máte otázky, prípadne návrhy, určite ich konzultujte so svojím advokátom. Pri konzultáciách sme otvorení dialógu.

Dohodnite si termín bezplatnej konzultácie

Konzultácie
k právnemu problému

Poskytujeme aj platené konzultácie ku konkrétnym právnym problémom klientov. Výška odmeny advokáta za zastupovanie je vecou dohody s ohľadom na konkrétny právny problém a počet úkonov právnej služby v danej záležitosti.

Cena konzultácie je stanovená za každú začatú polhodinu.

Rozvodové konzultácie trvajú asi 60 minút.

Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu.

Odmena advokáta

Štandardne odmenu upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie uvádzame odmeny advokáta za jeden úkon právnej pomoci podľa uvedenej vyhlášky. Takáto odmena najčastejšie platí v prípade vymáhania pohľadávok.

Podielová odmena

Formou percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena

Určuje sa podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Tarifná odmena

Určuje sa podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.