Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bicko poskytuje komplexný právny servis v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, finančného, trestného, rodinného a správneho práva a v oblasti vymáhania pohľadávok.

Spolupracujeme s notármi, exekútormi, súdnymi znalcami z rôznych odvetví, s audítormi a daňovými poradcami, geodetmi, tlmočníkmi a prekladateľmi.

Klientom poskytujeme služby v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Kontaktujte nás

Bezplatná
konzultácia

Ak ste si o svojom probléme čítali na internete a máte otázky, prípadne návrhy, určite ich konzultujte so svojím advokátom. Pri konzultáciách sme otvorení dialógu. Prvých 30 minút konzultácie je zdarma.

Dlhoročná
história

Naša firma pôsobí od roku 2010 a spočíva v rodinnej tradícii. Nadväzuje na dobré meno, skúsenosti a prax JUDr. Tibora Bicka, ktorý pôsobí v právnej oblasti viac ako 40 rokov, z čoho prax samostatného advokáta vykonáva 20 rokov.

Profesionalita
a zodpovednosť

Na všetkých klientoch nám záleží a preto každému klientovi venujeme maximálne úsilie. Za našu profesionalitu hovoria aj kladné referencie zo všetkých odvetví práva a právneho poradenstva.

Spokojní klienti

„Rýchly a profesionálny prístup. Poradenstvo vo firemnej agende pri usporiadaní vlastníckych vzťahov v spoločnosti.“

GOEX s.r.o.

„JUDr. Martin Bicko nám poskytuje všetok právny servis pri prevádzke hotela. Kompletne zabezpečil pracovno-právnu agendu, nájomné a vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti a vymáhanie a správu pohľadávok. Spokojnosť. Oceňujeme ľudský prístup a operatívne riešenia.“

Hotel Končistá

„Ochota a profesionálny prístup. Rýchle a seriózne jednania. Odporúčame.“

ERKOM, spol. s r.o.

„Advokát zabezpečuje poradenstvo a právny servis pri prevádzke domova dôchodcov. Sme maximálne spokojný a môžeme odporučiť.“

Ing. Ladislav Vagner, Zariadenie pre Seniorov Lučivná

„Kvalitné a odborné služby pri zastupovaní v spore o zaplatenie pohľadávky. 100 % – tný úspech.“

Celdamar - stavebná spoločnosť s.r.o.

„Zastupovanie v spore o zaplatenie pohľadávky a v pracovnom spore dopadlo nad očakávania. Maximálna spokojnosť.“

BARIA s.r.o.

„Poskytované služby v oblasti zmien v spoločnosti a pracovného práva. Rýchly a spoľahlivý prístup. Odporúčame pre kreativitu.“

J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production s.r.o.

Profil advokáta

JUDr. Martin Bicko

ADVOKÁT

Získal právnické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Titul magister obhájil v roku 2010. Popri škole pôsobil ako advokátsky asistent a po skončení štúdia ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Tibora Bicka v Považskej Bystrici, neskôr ako právnik v developerskej spoločnosti v Bratislave. Po ukončení koncipientskej praxe úspešne zložil advokátske skúšky a od 1.1.2017 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a vykonáva advokáciu samostatne. V roku 2011 získal titul JUDr. zložením rigoróznej skúšky a obhájením rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach. Vo svojej praxi sa orientuje najmä na oblasť občianskeho práva, trestného práva, obchodného práva, pracovného práva a rodinného práva. Jazykovo zdatný je v angličtine. Venuje sa aj publikačnej činnosti a doktorandskému štúdiu na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave.

„ Cieľom našich činností je poskytovať účinnú a efektívnu právnu asistenciu fyzickým i právnickým osobám tak, aby boli ich právnym poriadkom garantované práva a oprávnené záujmy dôsledne rešpektované a chránené. „

„ Dlhoročným pôsobením a praxou sa v našej advokátskej kancelárii vybudoval kvalitný tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek klientov, kde ochrana ich záujmov je naším prvoradým zámerom. „